Hoe werken wij ?

“Een succesvolle training is een training waarbij de deelnemers
na afloop blijvend toegang hebben tot een vergroot persoonlijk potentieel.”

Een training van PAN SUPPORT biedt veiligheid, uitdaging en ervarend leren.
De gebruikte theorie en modellen zijn ondersteunend, niet leidend.
Wij bieden maatwerk na een grondige analyse.
Inhoud & casuïstiek zijn altijd relevant voor de werkpraktijk van de deelnemer.

PAN SUPPORT biedt trainingen op het gebied van communicatie, presentatie, persoonlijke effectiviteit en samenwerken.
Effectief en met meetbaar resultaat. Op maat gemaakt, in house of extern.
De klantvraag staat centraal. Onze expertise koppelt leerwensen aan de beste weg naar blijvend resultaat.
Werkvormen en trainingsontwerp worden afgestemd op cultuur, gedrag en startpositie van de deelnemers.

PAN SUPPORT onderscheidt zich door:

  • Snelle, resultaatgerichte invulling van uw trainingsvraag.
  • Maatwerk en geen vast format in haar diensten en producten
  • Creatieve inzet van werkvormen.
  • Messcherpe analyse en feedback.
  • Klantgerichte specials.
  • Het installeren van een trainingsklimaat dat veiligheid biedt.
  • Een laboratoriumsetting die uitdaagt en intensief met elkaar kunnen werken faciliteert.
  • Hoge waardering van opdrachtgever en deelnemers.

Maatwerk: na grondige analyse en uitvragen leerbehoefte en wensen van de opdrachtgever.
Intakes: persoonlijke intakes scherpen het traningsontwerp aan, managen vooraf de verwachting van deelnemers en verhogen urgentie en motivatie. Instapniveau is in kaart gebracht.
Nadruk: ’ervaren van’ gaat boven ‘praten over’.
De trainers sturen hierop.