Coaching

“Coachen is een ontmoeting waarin complexiteit bestaansrecht krijgt.”

COACHEN IS…

  • de juiste vragen stellen
  • autonomie van de coachee nastreven
  • inzicht en handreiking bieden
  • bewust maken
  • van moed voorzien

Aan ieder coachingstraject gaat een helder contract vooraf:
Wat wil je veranderen, en wanneer en hoe weten we of dat gelukt is?

De coach gebruikt de werkplek als leeromgeving.

Niet de prestatie zelf is bepalend voor succes, maar de waardering die je ervoor krijgt. Van jezelf en van anderen.

TRANSACTIONELE ANALYSE

Pan Support past in coach-situaties veelal de op deze theorie gebaseerde methodes en werkvormen toe.

  • TA biedt coach en coachee een zeer waardevol kennis en inzicht bevorderend kader voor tal van praktijksituaties
  • Het permissieve kader en de mensvisie die aan de TA ten grondslag liggen spreekt de coaches van Pan Support aan.
  • Het probleemoplossende vermogen van de coachee wordt met behulp van de TA sterk bevorderd.
  • De TA verheldert groeibevorderende en groeibelemmerende communicatiepatronen, gedrag en overtuigingen.